Kryds og Bolle (XO)

Kryds og Bolle er den nye stjernespækkede ImproComedy gruppe, som består af Jeppe Christoffersen (De Gales Division og Det Hvide Snit), Kim von Bülow (Det Hvide Snit), Susanne Billeskov (Brun Stue) og Danmarks bedste impro-musiker Bo Riemer.

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere en ny københavnsk impro comedy gruppe; Kryds og Bolle! XO (som vi kalder os i de finere kredse) står for impro med kvalitet, passion og høj underholdningsværdi. Gruppens skuespillere er langtidslagerede med op til 25 års erfaring med improviseret teater, så der er garanti for gode smagsoplevelser, og for at blive fornøjet på et højere plan.

Traditionen tro inddrages publikum i løjerne, og de bestemmer tider, steder, følelser og titler efter bedste evne. Vores musiker lægger egenrådigt op til sang og præger scenerne med toner og lyde. På den måde sikrer vi at spillerne hele tiden udfordres.
Kryds og Bolle arbejder på at skabe en helstøbt impro aften med gæste optræden af up-coming grupper og etablerede grupper, og aftenen sluttes af med en improjam, hvor alle kan deltage. Dette kalder vi Raw ImproComedy Night! Arrangementerne foregår i Råhuset på Vesterbro.
Så sæt kryds i bollen næste gang XO optræder i Råhuset.

Raw Impro Comedy Night i Raahuset, Kurser i Impro og Kryds og Bolle!

Hvad er intensionen bag?

Lige nu kører der 3 hold under Åben Træning i Impro Comedy. Steen Haakon har en masterclass for øvede improspillere, og Susanne, Kim og Jacob deles om de 2 begynderhold. Der er planer om et fortsætter hold baseret på de 2 begynderhold og planer om at forlænge masterclass med Steen i dette år.
Til næste år starter nye begynderhold op og der vil tilbudt specielle kurser for de erfarne, eksempelvis i mime.
Samtidigt afvikler vi ”Raw Impro Comedy Night”, hvor holdene fra “Åben Træning” får mulighed afprøve det de har lært foran et live publikum, som opvarmning for Kryds og Bolle. Aftenen sluttes som regel af med en “Impro Jam” hvor alle, kursister og publikum, får mulighed for at lege med på scenen. Nogle fra publikum får til tider blod på tanden og melder sig til Åben Træning!
”Raw Impro Comedy Night” inviterer også grupper der er opstået udfra “Åben Træning” og giver dem herved en mulighed for optræde i “trygge” rammer sammen med “Kryds og Bolle”. Andre gange er det etablerede grupper som “Det Hvide Snit”, “Kosmonauterne” og “Den Lalleglade Brigade”, som deler aftenen med “Kryds og Bolle”. De gør vi for at styrke impro-miljøet, dele erfaringer og for at skabe muligheder for at udvikle Raw!

 

Der er altså rigtig mange aktiviteter i gang der involverer mange mennesker. Derfor er det gået op for os (Susanne, Kim og Jeppe), at det nok er klogt at melde klart ud hvad projektet går ud på, og hvad intensionen er og ikke mindst hvad betingelserne er for at deltage!

Hvad er “Åben Træning” og “Raw”:

“Åben Træning” startede som et initiativ i Improteaterforeningen mellem Line Mulvad og Susanne Billeskov efter at Improteaterforeningen, hvor de begge sad i bestyrelsen i 2008-2010, lukkede ned i 2010. Improteaterforeningens vision var at udbrede kendskabet til Improvisationsteater i Danmark. De havde lyst til at fortsætte den vision. Visionen blev til en mission. De ville give alle mulighed for at prøve kræfter med at improvisere samt skabe et forum for netværk, inspiration og videreuddannelse af impro skuespillere. Efter 3 år har “Åben Træning” nu inviteret flere undervisere ind der er med på missionen. Der er desuden endelig fundet en samarbejdspartner, nemlig Råhuset, som er med på vores vision og mission. De har inviteret os ind på deres spillested, så vi kan undervise om mandagen samt lave ” Raw impro comedy night ” aftener en gang om måneden med mulighed for udvidelse.

 

Hvad er “Åben Træning” og “ Raw impro comedy night ” ikke!:
Åben Træning og Raw er ikke en pengemaskine. Alle der underviser eller optræder (de etablerede grupper) får kun symbolsk betaling, der slet ikke matcher hvad de normalt får for at undervise og optræde! Det er ikke meningen og bliver aldrig meningen med projektet at det skal være en pengemaskine! De penge der kommer ind fra entre indtægter deles med 3.

1 del til den etablerede gruppe.

1 del til X og O.

1 del til administration og PR.

Træningsholdene, der får adgang til at spille ved ”Raw Impro Comedy Night”, får ikke andel i entre indtægterne. Deres optræden skal ses som et led i deres undervisning.

 

De penge der kommer ind fra undervisningen går til løn til underviserne, til at betale leje af lokalerne og til at administrerer og promoverer Åben træning/Impro Fabrikken.


”Raw impro comedy night” er ikke en platform for en enkelt gruppe. Hvis man vil promovere sig selv og sin gruppe uden sammenhæng til de øvrige, skal det ikke ske i rammerne af Råhuset! Vores aftale med Råhuset er at understøtte vækstlaget og stimulere Impro Comedy miljøet, og den aftale vil vi gøre alt for at overholde!

… Og hvad vil vi så?

“Raw impro comedy night ” (altså Råhuset) skal være et sted hvor grupperne (eller enkelt personer) samarbejder om at udvikle og fremme Impro Comedy.
Det skal være et sted, hvor der udbydes kurser i impro af forskellige personer fra miljøet på forskellige niveauer.
Det skal være et sted hvor nye grupper understøttes og får mulighed for at optræde.
Vi vil tiltrække nye publikummer, kursister og grupper, så vi får et levende impro miljø i Råhuset! Vi vil kort sagt fortsætte den vision som vi startede det hele op ud fra: AT UDBREDE KENDSKABET TIL IMPROTEATER I DANMARK

Vi håber også at ideen med tiden vil sprede sig til andre byer, så der kommer en lind trafik af improgrupper på tværs af landet; ligesom med par middage – vi spiser hos hinanden på skift! Altså håber vi og forventer en eller anden form for gensidighed!

Ja, det er vores vision -vores drøm og den har vi arbejdet længe og hårdt for! Derfor er vi også ret styrende for hvordan det hele skal foregå, så vores drømme bliver virkelige! Derfor vil det også for fremtiden være os der er tovholdere på projektet.

Så hvordan kunne alt dette udvikle sig til i 2014!?

Vi vil fortsat udbyde begynderhold, fortsætterhold, masterclass og specielle kurser med de nuværende undervisere og forhåbentlig nye!
Vi vil gerne udvide vores optrædener da vi har oplevet at der er stor interesse for at optræde på ” Raw impro comedy night”. Vi har derfor planer om at lave ”Raw impro comedy night” 2 gange om måneden, hvis der er opbakning til det! Den ekstra gang behøver ikke at være med “Kryds og Bolle” som hovednavn, men vi vil altid have en blanding af nye og gamle grupper. Det kunne f. eks. være “Ni på Stribe” og “Kosmonauterne”! “Kryds og Bolle” vil dog være værter og tovholdere på aftenen!
Vi vil invitere flere grupper fra det ganske land, der er med på at det skal være gensidigt!
Vi vil understøtte at der kommer flere nye grupper og give dem mulighed for at optræde!
Og sikkert meget mere:-)

Kærlig hilsen Kim, Jeppe og Susanne (“Kryds og Bolle”).

Vi håber I vil lege med!

PS: vi arbejder i øjeblikket på en ny hjemmeside www.improfabrikken.dk som skal dække alle disse områder; “Åben Træning”, “Raw Impro Comedy Night” og “Kryds og Bolle” – og ikke mindst alt om Impro i det ganske land!

Åben Træning i Impro har en FB side: https://www.facebook.com/#!/groups/improcomedy/?fref=ts
Når I skriver på side så vær søde at sikre jer, at indholdet er relevant for gruppen, og at det handler om aktiviteter der vedrører “Åben Træning”.

Åben trænings hjemmeside http://aaben-impro.dk/aaben-impro.dk/Forside.html vil stadig være aktiv, men vil blive erstattet af www.improfabrikken.dk, når den er klar!

Kryds og Bolles hjemmeside: http://www.xo-impro.dk/
Kryds og Bolles FB: https://www.facebook.com/krydsogbolle?ref=hl

 

17_rawimprocomedynight_2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *